Velkommen

Lægerne Holm & Arnfred og
Lægerne Kirketerp, Warrer og Isaksen.

 

Du er som patient kun tilknyttet den ene af de to læge praksis.

Under menu-knappen “LOGIN” kan du:

  • Bestille tid
  • Forny recepter på fast medicin
  • Skrive til lægen
  • Læse beskeder fra lægen

Hjemmeside og selvbetjeningsportal
For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal  nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på “Login” hos den klinik du er tilknyttet og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.

Sygesikringskort SKAL medbringes

Regionen kræver, at der ved ALLE henvendelser sker registrering i velkomstterminalen ved indlæsning af sundhedskort. Indtastning af CRP-nummer er ikke længere gyldig registrering. Derfor er det vigtigt at medbringe sygesikringsbevis og ved glemt kort, at man senere samme dag kommer tilbage til klinikken og registrer det.

Klinikken er beliggende i stueplan og der er adgang for gangbesværede borgere.