Klinikken er åben på alle hverdage mellem 8-16, og du vil som hovedregel altid kunne træffe en læge, som du er tilmeldt.

Fredag eftermiddag fra kl. 12-16 skiftes de to lægepraksis til at tage sig af akutte henvendelser.

I de tilfælde vil denne læge kunne slå op i din journal og ud fra det give dig den optimale behandling og efterfølgende give besked om forløbet til din egen læge.

En lang række behandlingsopgaver er uddelegeret fra lægen til sygeplejersken eller andet personale.


Kirketerp, Warrer og Isaksen:  Da lægerne deltager i lægevagtsordningen, har lægerne hver måned enkelte fridage efter nattevagt og desuden har hver læge følgende faste fridage:

 

Anne Birgitte Warrer: Fri mandag.

Inge Isaksen: Fri onsdag.

Mette Kirketerp: Fri torsdagen.


Klinikken kan kontaktes på telefon alle hverdag fra klokken 8.00 til 12.30. Dog er der kaffepause fra 9.45 til 10.00 samt frokostpause fra 12.30 til 13.00. I disse perioder samt imellem 13.00 og 16.00 er der kun mulighed for kontakt ved akut brug for hjælp via akuttelefonen.