Lægeattester

Motorattest/ kørekort-attest  (Medbring evt. briller, høre apparet samt billede) kr. 500,-
Mulighedserklæring; “sygemelding” (efter udfyldelse med arbejdsgiver) kr. 500,-
Lægelig udtalelse (fx rejseafbud, graviditet, sport, au-pair, EU) kr. 500,-
Lægelig udtalelse (privat fys-henv, sundhedsforsikring) kr. 500,-
Fritagelse/ fravær under uddannelse/eksamen kr. 400,-
Ansøgning om fritagelse sikkerheds-sele/ styrthjelm kr. 500,-
Dykkerattest, alm. kr. 500,-
Dykkerattest, udvidet kr. 750,-
Off-shore attest kr. 1200,-
Lægeattest til USA studierejse; dertil kommer vaccinationer og evt. blodprøver kr. 1500,-
Øvrige attester honoreres efter tidstakst eller fastsat honorar Kontakt klinikken.

Afregning kan ske med Visa/ Dan- kort ell. kontant.
Der tages ikke udenlandske kort.