Sygeplejerskerne varetager bl.a. følgende opgaver:

Kontrol af kronisk sygdomme som fx
– sukkersyge
– astma
– knogleskørhed
– rygerlunger/KOL
– forhøjet blodtryk
– blodfortyndende behandling
Telefonkontakt
Blodprøvetagning
Urinprøver – urinmikroskopi
Ekg – optagelser
Lungefunktionsundersøgelser
Døgnblodtryksmåling
P-piller kontrol ( kun hos Hansen, Isaksen og Saksø)
Udtagning af celleskrab (Inger Yde og Mette Madsen)
Udenlandsvaccinationer
Vaccination af børn (3 og 15 måneder, 12 år) ( kun hos Hansen, Isaksen og Saksø)
Børneundersøgelse af børn på 2 og 4 år ( kun hos Hansen. Isaksen og Saksø)
HPV vaccination af 12 årige piger og kvinder født 1985-1992
Øreskylning
Vortebehandling
Visse former for rådgivning
– inform om Clamydia-test
– inform om aff. prøver
– inform om kost/vægtkontrol
– inform om hjemmeblodtryksmåling
Sårbehandling
Injektioner (fx B12- og D-vitamin)
AK behandling – blodprøvetagning/medicindosering
Suturfjernelse
Kontakt til hjemmesygeplejen